Personel lądowy

SEA LANE to profesjonalny outsourcing i sourcing pracowników, HR, rekrutacja oraz dobór siły roboczej.

Firma dostarcza pracowników wszystkich kategorii, takich jak managerowie, inżynierowie, księgowi, nadzorcy, technicy- wykwalifikowanych, przyuczonych czy posiadających niepełne kwalifikacje oraz niewykwalifikowanych pracowników z Polski dla różnych kategorii przemysłu , do projektów w Polsce oraz za granicą.

SEA LANE ma elastyczne podejście i odpowiada na szczegółowe zapotrzebowania w celu realizowania indywidualnych projektów przedstawionych przez klientów.
Jest w stanie wyselekcjonować i dostarczyć kompletną grupę pracowników , którzy mogą wykonać nakreślone zadania niezależnie.