Personel offshore

SEA LANE czynnie dostarcza wprawną i doświadczoną kadrę dla branży offshore.

Nasze biuro dostarcza specjalistów oraz kompletne zespoły do produkcji, konserwacji i inżynierii w przemyśle naftowym i gazowniczym (platformy wiertnicze i statki do obsługi przemysłu offshore).