Vacancy Details

Marine (2) | Onshore (11) | Offshore (13)

If you would like to apply for this job please log in or register with us.
Starszy Inżynier Bezpieczeństwa i Zapobiegania Strat/Senior Safety & Loss Prevention Engineer Job ID 1103
Contract: Contract
Contract duration: 2 yrs
Rate: 58100
Location: Qatar

Further information call: 0048 587657714 - 16

Important:

Absolwent inżynierii chemicznej z międzynarodowej uznanej uczelni. 
15 lat doświadczenia na lądzie Rafinerii / branża petrochemiczna / Oil & Gas;
Klient - Qatar Petroleum; Zamówienie trwania - 2 lata; Lokalizacja - lądowe; Miejsce pracy: Katar; Status - wolny; Zakwaterowanie, Transport & Medicals w Onshore do omówienia; Godziny pracy w dzień - 8 godzin; Liczba dni roboczych w tygodniu - 5 dni; Cykl co 4 miesiące, podróż w klasie ekonomiczne, bilety do najbliższego lotniska międzynarodowego do swojego rodzinnego miasta; Jedzenie ma być załatwione przez siebie.
BSc. Chemical Engineering graduate from an internationally recognized University.
15 years of relevant onshore Refinery/Petrochemical/Oil & Gas; Client – Qatar Petroleum; Contract Duration – 2 years; Location – Onshore; Place of work: Qatar; Status – single; Daily Rate –Please refer the table/ day (Accommodation, Transportation & Medicals at Onshore will be provided); Working hours in a day – 8 hours; No of working days in a week – 5 days; Leave Cycle shall be on completion of every 4 months, 14 days (unpaid) leave with round trip economy class tickets to the nearest international airport to  your home town; Food has to be taken care by yourself.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: sealane-apc@gd.pl

Prosimy również o załączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)"

SEA LANE LTD sp. z o.o. działa jako agencja wpisana do rejestru agencji zatrudnienia – numer certyfikatu 696.Apply for this job