Sektor morski

SEA LANE specjalizuje się w zarządzaniu statkami oraz załogami w sektorze morskim.

Sektor morski obejmuje żeglugę morską i oceaniczną oraz działalność z nimi związaną (porty, rybołówstwo).

Nasz dział morski może dostarczyć kompletną załogę dla każdego typu statku znajdującego się w dowolnym punkcie na całym świecie.